Historia

prev
prev

Pomorska 21

Druga połowa XIX wieku to czas rozkwitu przemysłu w Łodzi. Działający na jej terenie przedsiębiorcy potrzebowali odpowiedniej instytucji finansowej, aby ułatwić sobie realizację kolejnych inwestycji. Stąd w 1872 roku łódzcy fabrykanci, pod hasłem "Viribus Unitis - wspólnymi siłami", powołali Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Łodzi.

Działalność Towarzystwa miała ogromny udział w rozwoju łódzkiego budownictwa. Tysiące inwestycji budowlanych miasta do 1939 roku zostało zrealizowanych z pomocy pożyczkowej tej instytucji. Stosowany w procesie kredytowania system wycen promował podnoszenie standardów wyposażenia technicznego obiektów.

Towarzystwo w Łodzi było drugą, po Warszawie, tego typu placówką w ówczesnym Królestwie Polskim. Instytucja miała za zadanie ułatwić rozwój przemysłu w Łodzi, co niewątpliwie uczyniło miasto, pod koniec XIX wieku, jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

Gmach wzniesiony przy ulicy Średniej 17 (dziś Pomorskiej 21), siedziba Towarzystwa, powstawał w latach 1878 - 1882. Projekt wyszedł spod ręki Hilarego Majewskiego, jednego z najsłynniejszych łódzkich architektów. Dbałość o detale, piękne wnętrza, duże przestrzenie to cechy XIX-wiecznego obiektu.

Towarzystwo działało do 1939 roku. Przez kilka powojennych lat mieścił się w nim sztab Armii Radzieckiej. Następnie obiekt przekazano w użytkowanie Akademii Medycznej, która ulokowała w nim Instytut Stomatologii. W1996 roku budynek stał się własnością prywatną, jednak przez cały ten okres pozostawał nieużytkowany. Do 2007 roku jeszcze dwukrotnie zmienił właściciela, by w 2008 roku została nim Grupa Fenix. Od tego momentu budynek przy ulicy Pomorskiej 21 zaczął odzyskiwać swój pierwotny wygląd poprzez proces kompleksowej rewitalizacji.

Budynek dawnego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Łodzi, to jeden z najważniejszych zabytków miasta. Trudno zatem uwierzyć, że na skutek braku estetycznej wrażliwości powojennych użytkowników, wieloletnich zaniedbań konserwacyjnych, narzucenia budynkowi nieodpowiedniej funkcji użytkowej oraz bierności inwestycyjnej prywatnych właścicieli, stan techniczny obiektu przy ulicy Pomorskiej 21 na przestrzeni ponad 60 lat stopniowo ulegał zniszczeniu.

Zgodnie z doktryną znajdująca się na frontonie gmachu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi "Viribus Unitis – wspólnymi siłami", zespół, wykonawcy, akcjonariusze Fenix Group przywrócili świetność wyglądowi tego wspaniałego budynku. Szczęśliwie został zachowany czytelny i wartościowy układ przestrzeni ogólnej (tzn. westybule - przedsionki, dawna Sala Operacyjna, klatki schodowe, dawna Sala Zgromadzeń oraz galeria nad nią).

Renowacja obejmowała

 • przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji (wraz z balkonami i tarasami);
 • rekonstrukcję polichromii i sztukaterii na nowych stropach w oparciu o dostępne archiwalia;
 • naprawę dachu;
 • przywrócenie pierwotnych podziałów pomieszczeń;
 • wymianę wszelkich istniejących instalacji oraz montaż dodatkowych (przystosowujących obiekt do standardu biurowego);
 • pogłębienie i adaptację piwnic wraz z izolacją fundamentów;
 • adaptację nieużytkowego poddasza;
 • zabezpieczenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji.
 • zabezpieczenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji.

Pełna konserwacja z rekonstrukcją objęła:

 • zachowaną oryginalną stolarkę okienną i drzwiową wraz ze zdobieniami i okuciami;
 • okładziny kamiennych posadzek marmurowych, z zachowaniem pierwotnego układu i kolorystyki;
 • brakujące elementy ozdobnych balustrad.

Odwzorowując kolejne detale z projektu Hilarego Majewskiego mogliśmy na nowo odkryć ducha Łodzi w budynku dawnego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. Jak się okazało, wiele z detali pierwotnego projektu nie znalazło się w budynku powstałym w 1882 roku. Realizując dzieło Ho Majewskiego, tym bardziej jesteśmy dumni z efektu jaki odnieśliśmy.

– Andrzej Kawalec, Prezes Fenix Group.